История на счетоводните услуги

 • 3300 г. пр. н. е.Счетоводство в древните цивилизации: Месопотамия и Римската империя

  Средство за проследяване на приходите и разходите е от съществено значение за управлението на бизнес или дори за поддържане на личните финанси. Системата за записване на трансакциите е основата на счетоводството. Счетоводството съществува още от 3300 г. пр. н. е., като археолозите са открили счетоводни записи върху глинени плочки от Египет и Месопотамия. Техниките, демонстрирани на такава древна писменост, показват, че счетоводството е било използвано за проследяване на растежа на стадата и културите – това, което сега се наричат ​​стоки – за прогнозиране на излишъци или недостиг, тъй като цената на стоките в крайна сметка се определя от търсенето и предлагането. Счетоводството се развива и пътува с търговци по търговските пътища като древния Път на коприната. По времето на Римската империя, 27 г. пр. н. е., император Цезар Август започва да записва собствените си финансови трансакции и други „добри дела“ като „ Res Gestae Divi Augusti“ или „Делата на божествения Август“. Томът изброява разпределения на хора, дарения за земя, строителни проекти, военни пенсии, религиозни служби и разходи за развлечения. Римските историци също следят публичните приходи, съкровищницата, данъците, робите и освободените такива.
 • Приблизително от VI-ти до XIII век след н.е.Средновековно счетоводство

  Бартерът е основната система на търговия през Средновековието. Но според историците Европа се връща към монетарната икономика през 13-ти век. По това време търговците са започнли да се нуждаят от счетоводство, за да следят множеството трансакции. Тогава започва и "двойното" счетоводство, в което се въвежда дебитна и кредитна стойност за всяка трансакция от счетоводител. Търговците използваха счетоводството като система за порследяване на трансакции, предоставяйки им постоянна информация в "реално време" за техния бизнес.
 • 1494Лука Пачоли е баща на съвременното счетоводство

  През 1494 г. Лука Пачоли публикува " Summa Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita ", описвайки системата на двойно записване, използвана от венецианските търговци. В книгата си Пачоли включва 27 трактатa, изцяло по темата за счетоводството, наречен „ Particularis de Computis et Scripturi s“ или „Подробности за изчисляването и записването“. Трактатът описва воденето на записи и двойното счетоводство. Неговата книга всъщност се превръща в учебно пособие и справочник по счетоводство и счетоводство през следващите няколкостотин години. Историците също отбелязват, че неговата книга е първата, която публикува символи за плюс и минус (събиране и изваждане). Като такъв, освен че е първата известна публикувана работа по темата за двойното счетоводство, "Сума Аритметика" също e първата известна книга, отпечатана в Италия, която съдържа алгебра. Любопитен факт е, че през 1497 г. се установява в Милано, където живее и работи с Леонардо да Винчи, като същевременно му дава уроци по математика. Двамата са принудени да напуснат Милано при завладяването му от френския крал Луи XII. Пачоли и да Винчи продължават да пътуват заедно...
 • 1800Счетоводство по време на индустриалната революция

  С появата на индустриални корпорации, инвеститори и длъжници, макар и да не са част от ръководството на компанията, все пак са имали собствен интерес от резултатите на компанията. Този интерес предизвика необходимостта от по-усъвършенствано счетоводство за разходите и приходите и помогна за превръщането на счетоводството в професия. Професионализацията на счетоводителите започва през 1800 г., първо в Обединеното кралство и по-късно в САЩ В САЩ 31 счетоводители през 1887 г. създават Американската асоциация на публичните счетоводители. Десетилетие по-късно е даден първият стандартизиран тест за счетоводители и първите дипломирани експерт-счетоводители са лицензирани от AAPA през 1896 г.
 • XIX векСчетоводство в България

  Счетоводството в България е пренесено от Дубровнишката и Цариградската школа през 19 век. Първата българска книга по счетоводство е дело на братята Стоян и Христо Караминкови и се нарича „Диплография, или как да се държат търговските книги“, издадена през 1850 г. в Цариград. За първи път счетоводството се преподава като учебна дисциплина в Търговската гимназия в Свищов през 1884 г.
 • XXI векСчетоводството днес

  Със съвременните и постоянно актуализирани одиторски разпоредби, счетоводни стандарти и етични стандарти, които счетоводителите трябва да следват, счетоводителите играят важна роля в българската, както и в световната икономика. В наши дни всяко физическо лице, правителство, корпорация, компания или бизнес използва поне основни счетоводни принципи в живота си, а някои дори ежедневно разчитат на тях.

Ключови изводи

 • Счетоводителите се появяват, когато обществата използват бартерната система и е трябвало да записват споразуменията, които сключват по отношение на сделките със стоки или услуги.
 • По-късно счетоводните книги се попълват на ръка, като се използва система с единично или двойно вписване.
 • Лука Пачоли, монах, положи основите на съвременното счетоводство, като създаде независим запис, който предостави по-ясна картина на финансовите дейности на предприятието: финансовия отчет.
 • Железниците и появата на корпорации по време на индустриалната революзия бяха стимул за създаването на счетоводни специалисти.
 • Счетоводството е нещо повече от просто водене на списък с дебити и кредити . Това е езикът на бизнеса и оттам на всичко финансово. Нашите сетива събират информация от заобикалящата ни среда, която мозъците ни след това интерпретират; счетоводителите превеждат сложността на финансите в информация, която обществеността може да разбере.