Счетоводни услуги цени 2022

Цени на абонаментно счетоводно обслужване на фирми нерегистрирани по ЗДДС

Фирми с до 20 док./месец

90

Счетоводство - цена в лв.


Цената е ориентировъчна и е подлежи на допълнителни корекции...

Фирми с до 40 док./месец

110

Счетоводство - цена в лв.


Цената е ориентировъчна и е подлежи на допълнителни корекции...

Фирми с до 80 док./месец

120

Счетоводство - цена в лв.


Цената е ориентировъчна и е подлежи на допълнителни корекции...

Фирми с над 80 док.

150

Счетоводство - цена в лв.


По договаряне!!!

Цени на абонаментно счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ЗДДС

Фирми с до 20 док./месец

150

Счетоводство - цена в лв.


Цената е ориентировъчна и е подлежи на допълнителни корекции...

Фирми с до 40 док./месец

200

Счетоводство - цена в лв.


Цената е ориентировъчна и е подлежи на допълнителни корекции...

Фирми с до 80 док./месец

250

Счетоводство - цена в лв.


Цената е ориентировъчна и е подлежи на допълнителни корекции...

Фирми с над 80 док.

280

Счетоводство - цена в лв.


По договаряне!!!

Цени на счетоводни услуги за годишно данъчно и счетоводно приключване на фирми без договор за абонаментно счетоводно обслужване

до 50 документа

200

Счетоводство - цена в лв.


Цената е ориентировъчна и е подлежи на допълнителни корекции...

От 51 до 100 док.

300

Счетоводство - цена в лв.


Цената е ориентировъчна и е подлежи на допълнителни корекции...

От 101 до 200 док.

400

Счетоводство - цена в лв.


Цената е ориентировъчна и е подлежи на допълнителни корекции...

Над 201 документа...

450

Счетоводство - цена в лв.


По договаряне!!!

Фирми без дейност – Пакетна цена от 100 лв.
Съставяне на данъчни декларации на физически лица!

Физически лица

25

лв. на приложение...


Възможност и за персонална оферта!

Едноличен търговец - ЕТ

25

лв. на приложение


+ Цената за годишното приключване!

Декларация 6

20

лв. за самоосигуряващо се лице


Цени за счетоводни услуги в София

Дистанционното счетоводно обслужване за фирми е професионална подкрепа за вашия бизнес, отговаряща на индивидуалните му нужди. Като делегирате финансовото отчитане на специалисти, можете да се съсредоточите върху основния си бизнес и развитието във вашата област.

Счетоводна къща „Сарафски КОМ“ предоставя счетоводни услуги в София във формат аутсорсинг.

Занимаваме се с изготвянето на данъчни декларации, ГФО (ОПР, баланс, парични потоци, отчет за собствен капитал.) и решаване на други свързани задачи. Приемаме заявки онлайн и винаги сме готови да отговорим на вашите въпроси.